De combinatiefunctie cultuur/ Cultuurcoach

Wat is een cultuurcoach?
De cultuurcoach brengt kinderen en jongeren in aanraking met kunst en cultuur en promoot actieve kunstbeoefening. Dit doet hij/zij door een brug te slaan tussen het onderwijs en de culturele aanbieders in een gemeente. De cultuurcoach kan in dienst zijn van de gemeente, een culturele instelling, een bibliotheek of een kunstencentrum. De meeste gemeenten zien dan ook een informerende, communicerende en organiserende rol voor de cultuurcoach.

Wat doet de cultuurcoach?
In het werkgebied van het ICO zijn cultuurcoaches werkzaam in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo. In deze vier gemeenten is de cultuurcoach lid van de stuurgroep voor het Cultuurmenu. De cultuurcoach onderhoudt daarnaast contacten met ICC’ers om weer de brugfunctie te vervullen met het onderwijs. De cultuurcoach is in deze gemeenten dan ook daadwerkelijk een belangrijke coördinator, inspirator, aanjager en eigenlijk de spin in het culturele web geworden.

Waar komt de term ‘cultuurcoach’ vandaan?
In januari 2008 is de regeling “Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur” van start gegaan. Daarin is besloten dat het Rijk en de gemeenten gezamenlijk combinatiefuncties in het leven roepen. Het zijn nieuwe functies, waarbij een medewerker in dienst is van een bepaalde sector zoals sport of cultuur en werkzaamheden uitvoert in een andere sector, zoals het onderwijs. Oud-minister van OCW Ronald Plasterk heeft de term ‘cultuurcoach’ voor de combinatiefunctionaris cultuur geïntroduceerd.

Meer informatie over de combinatiefunctionaris cultuur is te vinden op de websites www.cultuurcoach.org en www.combinatiefuncties.nl